Top 10 - 2020
Navn Art
Vægt
Omregnet

SildeOle
Gunnar Gissel

Søren Hansen
Svend Andersen

Havørred
Gedde
Ål
Rødspætte
5,80 kg
6,10 kg
0,86 kg
0,80 kg
17,40 kg
9,15 kg
6,88 kg
4,60 kg